REGULAMIN

REGULAMIN

Umawianie pacjentów na wizytę.

Pacjenci przyjmowani są na wizytę do specjalistów, po wcześniejszym ustaleniu terminu przyjęcia.

Pacjenci rejestrowani są przez rejestratorkę medyczną, zgodnie z terminarzem przyjęć specjalistów.

Czas trwania wizyty uzależniony jest od jej rodzaju.

Na dzień lub dwa dni przed umówionym terminem wizyty, pacjent otrzymuje wiadomość SMS w celu przypomnienia o wizycie oraz uzyskania potwierdzenia, że zgłosi się na konsultację.

 

Pierwsza wizyta w Pro Life Clinic

Pacjenci, którzy przyjdą do Pro Life Clinic po raz pierwszy, zostaną poproszeni o:

- uzupełnienie swoich danych osobowych, na podstawie dokumentu tożsamości

- podpisanie dokumentu dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez Pro Life Clinicb

- podpisanie oświadczenia o dostępie do danych medycznych (czy pacjent upoważnia lub nie upoważnia kogoś do wglądu do swoich danych)

 

Klauzula Sumienia

W wyżej wymienionych dokumentach zamieszczona jest informacja, iż lekarze pracujący w Pro Life Clinic mogą korzystać z Klauzuli Sumienia.

Lekarz ma prawo odmowy udziału w następujących działaniach niezgodnych ze swoim sumieniem: aborcji, pomocy w samobójstwie, eutanazji, selekcji eugenicznej, wypisywaniu środków antykoncepcyjnych, poronnych, dopingujących, odurzających. Lekarz ma prawo powołać się na swoje sumienie, a zapis o tym znajduje się w art 39 Ustawy o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty.

Klauzula Sumienia ma swój zapis w art. 7 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Klauzula Sumienia nie ma zastosowania w nagłych sytuacjach, gdy zachodzi niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego rozstroju zdrowia (art.30 Ustawy o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty).

 

Kolejność przyjmowania pacjentów.

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę.

Staramy się robić wszystko aby nie było opóźnień w przyjęciach pacjentów.

Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

 

Lista rezerwowa.

Aby przyspieszyć czas wizyty, proponujemy zapisanie się na listę rezerwową.

Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

 

Odwołanie wizyty.

1. Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę pomiędzy lekarzem/instruktorem/dietetykiem, a pacjentem.

2. Pacjent jest zobowiązany powiadomić Pro Life Clinic o rezygnacji z wizyty 24 godziny przed wyznaczonym terminem. Wizyty przypadające po dniu wolnym od pracy, należy odwołać w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy. Sobota jest traktowana jako dzień wolny od pracy.

3. Rezygnacji można dokonać telefonicznie pod numerem 61 225 99 88 w godzinach pracy przychodni lub mailem na adres sekretariat@prolifeclinic.pl W innym przypadku można nagrać informację na automatycznej sekretarce.

4. Rezygnacja w dniu wizyty lub nie zgłoszenie się na wizytę skutkuje tym, że przed kolejna wizytą pacjent jest zobowiązany do dokonania przedpłaty w wysokości kwoty należnej za wizytę według cennika.

Dane do przelewu: nr konta bankowego 69 1050 1520 1000 0091 3679 7991, w tytule przelewu „przedpłata,dane pacjenta, wizyta w dniu...., specjalista”. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie na mail sekretariat@prolifeclinic.pl

  • W przypadku braku przedpłaty pacjent zostaje skreślony z zarezerwowanego terminu i w to miejsce zostaje wpisany pacjent z listy rezerwowej.

  • Pacjent zgłaszający się na wizytę (mający przedpłatę) – środki przekazane są na poczet danej wizyty i przy kolejnej wizycie przedpłata nie będzie wymagana.

  • Pacjent, który nie zgłosi się na wizytę (mający przedpłatę) – traci środki na poczet nie odbytej wizyty.

5. Lekarze/ instruktorzy/ dietetyk mają zarezerwowany czas dla pacjentów.

Do każdego specjalisty prowadzona jest lista rezerwowa.

 

Spóźnienia na wizytę.

Spóźnienia na wizytę powyżej 15minut będą traktowane jako rezygnacja i będzie to skutkowało koniecznością dokonania przedpłaty przed kolejną wizytą. Lekarz może przyjąć spóźnionego pacjenta, jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnienia kolejnych pacjentów.

 

Wysyłka pocztowa

W Pro Life Clinic, jest możliwość wysłania pocztą do pacjenta dokumentacji medycznej, skierowań, recept, zaświadczenia "Informacja do lekarz kierującego" na podstawie którego lekarz rodzinny może wystawiać recepty wg zaleceń lekarza specjalisty.

Koszt nadania listu to 15zł, które należy wpłacić na konto przychodni i przesłać potwierdzenie na mail sekretariat@prolifeclinic.pl Przesyłki listowe nadawane są we wtorki i czwartki jako listy polecone prorytetowe. Zapotrzebowanie należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo, z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Regulamin Poradni dla Narzeczonych (dot. tylko wizyt osobistych)

1. Umówienia na spotkanie w ramach Poradni dla Narzeczonych można dokonać mailowo lub poprzez telefoniczny/osobisty kontakt z rejestracja Pro Life Clinic.

 

2. Rezerwacja umówionego terminu wizyty następuje poprzez dokonanie wpłaty na konto bezzwrotnej przedpłaty w wysokości 50zł i przesłanie kopii potwierdzenia przelewu na adres sekretariat@prolifeclinic.pl najpóźniej na tydzień przed planowaną wizytą.

Dane do przelewu:

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ING: 69 1050 1520 1000 0091 3679 7991

Pro Life Clinic Sp. z o.o.

ul. Kosińskiego 14/1

61-519 Poznań

Dane znajdują się również TUTAJ

 

3. Zmiana terminu spotkania jest możliwa najpóźniej na tydzień przed planowaną wizytą.

 

4. Przedpłata w wysokości 50zł zostanie zaliczona na poczet opłaty za spotkania i nie podlega zwrotowi (również w sytuacji, gdy narzeczeni nie dotrą na spotkanie). W sytuacji, gdy do spotkania nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Pro Life Clinic, przedpłata zostanie zwrócona lub odbędzie się ono w innym, ustalonym z narzeczonymi terminie.

 

5. Za potwierdzenie wizyty uznaje się dokonanie przedpłaty oraz przesłanie kopii potwierdzenia przelewu. Brak przedpłaty i potwierdzenia przelewu na tydzień przed planowana wizytą oznacza rezygnację z wizyty. Spotkanie w Poradni dla Narzeczonych nie są dodatkowo potwierdzane telefonicznie przez rejestracją Pro Life Clinic.

 

6.  Koszt dwóch spotkań wynosi: 200zł + 35zł za zestaw materiałów do nauki metody rozpoznawania płodności.

 

Płatności dokonuje się w dwóch ratach:

I. 50zł - przedpłata (płatne najpóźniej tydzień przed planowaną pierwszą wizytą)

II. 150zł+35zł  - opłata za spotkania i materiały (płatne w dniu pierwszej wizyty)

7. W skład zestawu do nauki metody rozpoznawania płodniści wchodzą:

-Podręcznik
- Zeszyt ćwiczeń nr 1 "Cykle typowe"
- Zeszyt obserwacji cyklu.

Materiały wykorzystywane są podczas spotkań. Są również pomocą w stosowaniu zdobytej w Poradni dla Narzeczonych wiedzy.

 

Obecnie spotkania w ramach Poradni dla Narzeczonych, do odwołania, odbywają się tylko w formie online. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem telewizyt.

 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 09:00 - 21:00
wtorek 09:00 - 21:00
środa 14:00 - 21:00 
czwartek 15:00 - 21:00
piątek 12:00 - 21:00
sobota 09:00-16:00
niedziela nieczynne

 

KONTAKT

 61 225 99 88  ( w godzinach otwarcia kliniki )
 ul. Kosińskiego 14/1, 61-519 Poznań
 sekretariat@prolifeclinic.pl