BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA

BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA

fibrynogen 23,00zł
 D- dimery (produkty degradacji fibrynogenu) 35,00zł
antytrombina III, aktywność 45,00zł
białko C- aktywność 160,00zł
białko S- wolne 80,00zł
czas i wskaźnik protrombinowy (PT) (INR) 10,00zł
czas kaolinowo-kefalinowy (aPTT) 16,00zł
czas trombinowy (T) 25,00zł
czynnik V Leiden  215,00zł
mutacja 20210 G-A genu protrombiny 185,00zł
termolabilny wariant MTHFR 130,00zł

 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 09:00 - 21:00
wtorek 09:00 - 21:00
środa 15:00 - 21:00 
czwartek 15:00 - 21:00
piątek 15:00 - 21:00
wybrane soboty (26.09 ) 09:00-16:00
niedziela nieczynne

 

KONTAKT

 61 225 99 88  ( w godzinach otwarcia kliniki )
 ul. Kosińskiego 14/1, 61-519 Poznań
 sekretariat@prolifeclinic.pl